Översättningen klar

Jag lyckades igår bli färdig med min översättning av Matsuo Bashôs alla haiku, 976 stycken, med kommentarer. Den kommer ut i bokform i slutet av nästa vår. Översättningen konsumerade tyvärr det mesta av min tid för skrivande, men nu känner jag att det finns tid över för denna blogg. So, expect more.