Donald Keene 1922-2019

Den store kännaren av japansk litteratur, Donald Keene, har nyligen avlidit. Hans enorma insats för att göra den japanska litteraturen och kulturen känd är svår att beskriva i några få ord. Han har översatt i stort sett allt och han har skrivit bok efter bok om Japan. Jag har svårt att komma på någon vars livsverk som kan mäta sig med det Donald Keene har presterat.

En mycket kunnig och fin person har gått ur tiden, men hans böcker står fortfarande på hyllor i boklådor och bibliotek över hela världen.