Viktiga avtal mellan EU och Japan

Både EU-parlamentet och Japans parlament har nu godkänt det avtal som på engelska går under namnet EU-Japan Strategic Partnership Agreement (SPA). Det är ett omfattande avtal och täcker de flesta områden som såväl EUs medlemsländer som Japan anser viktiga. Det är ett avtal som löper parallellt med det jättelika handelsavtalet, EU-Japan Economic Partnership Agreement, som EU-parlamentet godkände i december och som därmed kan träda i kraft den 1 februari.

Handelsavtalet tar bort mer än 90 procent av tullarna för exporten från EU till Japan, vilket inte bara leder till en stimulans för exporten utan också besparar EU-företagen någon miljard euro per år. Japan är redan EUs fjärde största marknad för jordbruksprodukter och denna andel kommer nu att öka betydligt. Tullar på industriprodukter kommer att helt elimineras och vara borta om tio år. Likaså kommer skogsprodukter att bli tullfria efter en tioårig nedtrappning. Även de s.k. icke-tariffära hindren, det vill säga Japans speciella certifieringskrav och tekniska specifikationer m.m., krav som i grund och botten har existerat för att hindra importen till Japan av bland annat medicinska produkter, kosmetika och öl, kommer att tas bort när Japan anpassar sitt regelverk till internationella överenskommelser.

Tjänstehandeln, det vill säga sektorer som kurirförsändelser, telekommunikationer, finansiella tjänster och temporära personalförflyttningar, kommer också att öppnas upp på ett helt annat sätt än tidigare.

SPA, det strategiska partnerskapsavtalet, vänder sig till andra dimensioner, som demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och marknadsekonomins principer. Det visar att EU och Japan har sagt sig vilja vara grundpelare i kampen för en global världsordning som tar avstånd från diktatur, terrorism, rasism, korruption, ojämlikhet osv. SPA består av 51 artiklar, som understryker den gemensamma värdegrund som EU och Japan står på. Detta är viktigt i ett internationellt klimat där stormakter som Ryssland och Kina drar åt ett annat håll och där för tillfället den amerikanske presidenten tycks ha som mål att sätta käppar i hjulen för allt vad demokrati och rättstatsprinciper heter.

Eller vad sägs om till exempel punkt 1 i artikel 2, som lyder ”The Parties (LV: dvs EU och Japan) shall continue to uphold the shared values and principles of democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms which underpin the domestic and international policies of the Parties. In this regard, the Parties reaffirm the respect for the Universal Deklaration of Human Rights and the relevant international human rights treaties to which they are parties.”

Eller artikel 22, som lyder ”The Parties shall promote dialogue and exchange of views on policies and laws and regulations aiming at a high level of consumer protection and enhance cooperation in key areas, including product safety, enforcement of consumer laws and regulations, and consumer education, empowerment and redress.”

Eller artikel 30 vars punkt 2 säger att parterna ”shall endeavour to respect, promote and realise internationally recognised labour and social standards and promote decent work on the basis of their respective commitments to relevant international instruments, such as the International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Right at Work, adopted on 18 June 1998, and the International Labour Organization Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, adopted on 10 June 2008.”

Egentligen är det märkligt att detta förnämliga all inte har uppmärksammats mer i media. Det kanske är så bra att ingen tror på det? Jag tror dock att det inte bara är ett sensationellt bra samarbetsavtal mellan demokratier i sig, det är också ett viktigt instrument som kan motverka alla tråkiga tendenser som finns i vår värld.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s